chi phí lập báo cáo của căn hộ Gold Tower

1. Nếu phát sinh do thay đổi thiết kế khi tư vấn lập không hợp lý hoặc kể cả do yêu cầu của chủ đầu tư căn hộ Gold Tower thì giá trị dự toán này cũng không “nằm trong BCKTKT đã được duyệt” – tinh thần công văn 1751???
2. Phát sinh do thay đổi chế độ chính sách lương của nhà nước thì trách nhiệm của tư vấn là cập nhật và hoàn thiện lại dự toán :)confused:) thì chi phí này không được hưởng vì hầu hết dự toán phát sinh do thay đổi lương nhà thầu xây lắp căn hộ Gold Tower sẽ lập. Nhà thầu xây lắp lập để còn phù hợp với đơn giá dự thầu của họ còn ông tư vấn chỉ có ký và đóng dấu thui. BCKTKT đã được duyệt, duyệt bổ sung …cuối cùng thì vẫn ăn theo giá trị quyết toán khối lượng XDCB hoàn thành, vì đến lúc nhà thầu lập HS quyết toán còn liên quan đến thẩm tra, phê duyệt QT, bên kho bạc họ vẫn căn cứ vào giá trị XDCB cuối cùng để xác định các chi phí.
-Giá trị HĐ tư vấn lúc đầu vẫn chỉ là giá trị tạm tính mà
+Phát sinh do thay đổi chế độ chính sách lương của nhà nước thì trách nhiệm của tư vấn là cập nhật và hoàn thiện lại dự toán
vừa rồi bên mình cũng làm điều chỉnh dự toán (xác định chênh lệch giá trị NC & MTC thay đổi theo TT05/2009) thì chi phí này cũng không có.  Trước hết phải xem xét hợp đồng kinh tế ký giữa Chủ đầu tư đơn vị lập BCKTKT, trong đó có quy định điều khoản điều chỉnh giá trị HĐ trong các trường hợp nào? (thông thường chỉ được điều chỉnh khi có bổ sung khối lượng do thay đổi thiết kế)
Trường hợp đơn vị tư vấn căn hộ Gold Tower thực hiện cả 2 công việc bạn nêu trên (lập dự toán thiết kế bổ sung, lập dự toán bổ sung theo thông tư 05/2009/TT-BXD) Chủ đầu tư sẽ quyết định chi phí bổ sung cho đơn vị tư vấn. Chủ đầu tư có thể vận dụng định mức trong Văn bản 1751 đối với phần bổ sung khối lượng do thay đổi thiết kế, còn đối với việc lập dự toán theo Thông tư 05/2009/TT-BXD, do không có quy định trong 1751 nên phải được lập dự toán riêng (không thể tính theo tỷ lệ%). Các chi phí bổ sung này phải được CĐT phê duyệt dự toán, ký kết hợp đồng kinh tế bổ sung, nghiệm thu, thanh lý HĐ mới đủ điều kiện thanh toán.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *