Quy trình xây dựng vốn tín dụng đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Gold Tower 275 Nguyễn Trãi làm hệ thống NH, Gold Tower 275 Nguyễn Trãi cho khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Chủ đầu tư vay vốn ở Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thường là Công ty CP (người quyết định đầu tư đồng thời cũng là chủ đầu tư). Theo các anh chị trong trường hợp này quy trình xây dựng khi Gold Tower 275 Nguyễn Trãi kiểm soát vốn có khác gì so với vốn NSNN ở các khâu thẩm định thiết kế cơ sở, khối lượng phát sinh, các tình huống khác trong đấu thầu…Mong các anh chị góp ý để Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có thể hiểu hơn. Cám ơn các anh chị nhiều. Cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hỏi là khi bên mình là chủ đầu tư, sang vay vốn bên ngân hàng để thực hiện dự án. Dự án này đang trong quá trình thực hiện và bên chủ đầu tư dùng chính dự án này để thế chấp vay vốn.
Như vậy, ngân hàng sẽ cần bên mình cung cấp những gì để làm đảm bảo. (chẳng hạn như khi đi vay vốn dùng nhà để thế chấp thì ngân hàng giữ sổ đỏ của chủ hộ để đảm bảo)? Mình không biết bạn làm trong hệ thống NH nào, tuy nhiên trong trường hợp bạn làm trong hệ thống NHPT (hiện đang được giao nhiệm vụ cho vay vốn tín dụng đầu tư) thì toàn bộ quy trình thẩm định và quản lý khoản vay đã được quy định chi tiết trong Sổ tay nghiệp vụ.
Về câu hỏi của bạn:
1. Kiểm soát vốn trong khâu thẩm định thiết kế cơ sở: NH chỉ tiến hành ký hợp đồng tín dụng khi chủ đầu tư dã tiến hành phê duyệt dự án (sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở). Như vậy, trong giai đoạn thẩm định TKCS, vốn chưa giải ngân nên không có gì để kiểm soát vốn.
2. Các trường hợp trong đấu thầu: Theo quy định tại Luật Đấu thầu, Vốn ngân sách Nhà nước và Vốn tín dụng đầu tư đều là Vốn Nhà nước do vậy việc xử lý các tình huống trong Đấu thầu đều được thực hiện như nhau (xử lý đối với Vốn Nhà nước).

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *