chuản bị đầu tư, thực hiện đầu tư Dự án gold Tower

Dự án gold Tower không có dự án thì CQNN có thẩm quyền căn cứ vào đâu để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án gold Tower. Phải căn cứ vào dự án được phê duyệt và các văn bản liên quan thì cơ quan chức năng mới căn cứ vào đó mà phê duyệt chứ. Dự án gold Tower có trước hay đăng ký đầu tư có trước thì rất khó có quy định cụ thể bởi các luật đan xen nhau. và cũng chẳng có ràng buộc cụ thể.
Có dự án thì mình xin cấp giấy CNĐT trước khi phê duyệt DA
Có dự án thì sau khi phê duyệt DA mới xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thầy Quang ạ: dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì phải xin cấp giấy CNĐT không phụ thuộc vào mức vốn đầu tư. Vì vậy mình muốn xem theo văn bản của nhà nước thực hiện dự án đầu tư là từ khâu nào để kiểm tra , xem hồ sơ nào có trước hồ sơ nào. Vậy theo luật đầu tư thì dự án có trước hay đăng ký đầu tư phải trước. Vì vậy mình muốn biết thực hiện dự án đầu tư là từ khâu nào để xác định thời gian của các văn bản khác, như đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. căn cứ mà CQNN cấp GCNĐT thực sự chỉ cần quy hoạch và hồ sơ xác định quy mô, công suất DA (có thể chỉ cần phương án kiến trúc) thôi là đủ, nếu có thiết kế cơ sở và DAĐT thì càng tốt hơn thôi. Vì vậy nói như bạn giakhanh206 là không hoàn toàn như vậy đâu. Đối với các dự án BOT, BT, theo mình biết hiện nay trong quá trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp GCNĐT yêu cầu nhà đầu tư phải có quyết định đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng phải có quyết định chấp thuận lựa chọn Nhà đầu tư.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *